Bụi và các phương pháp xử lý bụi

4/16/2018 9:39:00 AM Đăng bởi Phạm Thế Hiệu (0) bình luận
A. Bụi và tác hại của bụi trong không khí: Định nghĩa về bụi: Bụi là tập hợp nhiều hạt có kích thước nhỏ bé, tồn tại lâu trong không khí dưới dạng bụi bay, bụi lắng và các hệ khí dung nhiều pha gồm hơi, khói, mù. Bụi bay có kích thước từ (0.001-10)µm bao gồm tro, muội, khói và những hạt rắn được nghiền nhỏ, chuyển động theo kiểu Brao hoặc rơi xuống đất với vận tốc không đổi theo định luật Stock. Bụi lắng có kích thước lớn hơn 10µm, thường rơi nhanh xuống đất theo... ... [Đọc tiếp]